Kgl. Hofleverandør / Malerforretning H. Carstensen Haderslev

Kgl. Hofleverandør


I 1950 fik malerforretningen i Haderslev prædikatet Kongelig Hofleverandør, efter at have udført malerarbejde på Gråsten Slot siden 1936.

Hofleverandør er et levende og aktivt prædikat, båret af firmaer og specialister, der har samhandel og samarbejde med de europæiske kongehuse og deres husholdninger. Men begrebet har århundredgamle rødder - i Danmark har institutionen eksisteret næsten lige så længe som monarkiet selv, og de nuværende betegnelser er 100-200 år gamle.

Hofleverandør-institutionen er knyttet til Hofmarskallatet, der blandt sine mange opgaver har den kongelige husholdning både til daglig og ved fester og mærkedage. Hofleverandørerne er imidlertid også leverandører til landets husholdninger, og de er derfor en del af hele befolkningens hverdag.

Læs mere på: www.hoflev.dk

H. Carstensen Malerforretning er i August 2017, under det nye ejerskab, blevet godkendt til fortsat at måtte bruge prædikatet 'Kongelig Hofleverandør'. For en god ordens skyld skal lige nævnes, at selv om vi har prædikatet hofleverandør, så er vi ikke dyrere end andre malermestre, men laver kvalitetsarbejde til en fair pris.kgl. hofleverandoer malermester H. Carstensen Haderslev, Sydjylland