Maling af facader / Facaderenovering udvendig på huse

Maling af facader


Facader overfladebehandles for at beskytte mod nedbrydning fra vejrliget og bevare bygningers værdier. Det kan også gøre overfladerne mindre smudsmodtagelige og det forskønner og fremhæver bygningens karakter og stil.

Overfladebehandling af facader - specielt ældre tidligere behandlede facader - kan være problematisk. Det kræver stor erfaring at opnå det optimale resultat af en overfladebehandling.

Det kræver også stor viden af den, der udfører arbejdet. Man skal vurdere facadens konstruktion og tilstand. Vælge den rigtige afrensningsmetode, de mest egnede produkter til udfyldning/spartling, grunding og færdigbehandling - for til sidst at udføre behandlingen fagligt korrekt under de rigtige betingelser.

Vi ved hvordan - vi har gennem mange år udført facaderenovering og malerarbejde på facader og huse i hele Syd/Sønderjylland. Kontakt os på telefon 7452 2264 for en besigtigelse samt et uforbindende tilbud.